ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Paź 21, 2020 Włodzimierz Makuła, Waldemar Styk 2036razy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSZ W BIECZU

Dnia 13 października 2020 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego Dniem Nauczyciela. W części oficjalnej, przygotowanej przez Samorząd Uczniowski, powitano wszystkich zgromadzonych (tj. dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych).

Następnie dyrektor szkoły Adam Niziołek wymienił nazwiska nauczycieli, którym przyznano Nagrodę Dyrektora. Przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas IV TIM i IV THŻ, w której przedstawiono rys historyczny powołania Komisji Edukacji Narodowej, a następnie odegrano scenki ukazujące mniej lub bardziej zabawne historyjki z życia szkoły, przeplatane piosenkami zaprezentowanymi na tę okoliczność przez zespół „Canto”.

Na zakończenie części artystycznej uczennica klasy IV THŻ złożyła w imieniu całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom, którym wręczono kwiaty - w dowód wdzięczności za ich pracę, entuzjazm, zaangażowanie, życzliwość, cierpliwość oraz trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. P.S. Wychowawcy w/w klas składają serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej paniom Agacie Szwarc i Bożenie Dyląg oraz panu Maciejowi Mańce.

Opracowali: Włodzimierz Makuła, Waldemar Styk

 

Facebook