ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Kurs kierowców wózków jezdniowych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza nabór na

Kurs kierowców wózków jezdniowych (42 godziny)

realizowany w ramach projektu
 
Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”

W ww. kursie mogą uczestniczyć pełnoletni uczniowie techników oraz  branżowych szkół I stopnia z terenu Powiatu Gorlickiego, Subregionu Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego.
Branża: mechaniczna i górniczo-hutnicza oraz administracyjno-usługowa

Dokumenty rekrutacyjne oraz listy kursów wraz z przyporządkowanymi zawodami dostępne są na stronie internetowej www.ckz.gorlice.pl, w sekretariacie szkoły oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy składać do 24 września 2020 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500  lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru oraz realizacji kursów znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zamieszczonym na stronie internetowej www.ckz.gorlice.pl.
Dodatkowe informacje: tel. 18 352 02 90.

Artykuły powiązane

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZO-KULTURALNA DO KRAKOWA
WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZO-KULTURALNA DO KRAKOWA

Centrum Kongresowe ICE- Muzeum Lotnictwa
W dniu 23 września br. młodzież z klas II THI oraz II THM pod opieką pana Sławomira Mrozka i pani Beaty Bochniak uczestniczyła w wycieczce do Krakowa.

Wrz 16, 2020
ZEBRANIA Z RODZICAMI
ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniu 18 września 2020 r. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy rodziców klas pierwszych na godz. 16.00 do sal lekcyjnych wg wykazu zamieszczonego poniżej, rodziców klas drugich, trzecich i czwartych – na godz. 16.15. Z uwagi na stan epidemii nie będzie zebrania ogólnego. Informacje od dyrekcji przekażą wychowawcy na spotkaniach w klasach.  W sprawach wymagających indywidualnej rozmowy można podejść do gabinetu dyrektora, wicedyrektor i kierownika kształcenia praktycznego. O godz. 16.30 w auli odbędą się wybory do prezydium rady rodziców.

Wrz 16, 2020
ZAGRANICZNE PRAKTYKI Z PROGRAMEM ERASMUS+
ZAGRANICZNE PRAKTYKI Z PROGRAMEM ERASMUS+

“Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+” - to tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu od września 2019 roku. Jego celem było zagwarantowanie młodzieży  przygotowania do zawodu na drodze podniesienia jakości praktycznego kształcenia. Za ważny etap realizacji przedsięwzięcia należy uznać odbycie przez uczniów trzecich klas technikum staży zawodowych u greckich pracodawców.

Wrz 16, 2020

Facebook