ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Maj 07, 2019 Bożena Guzik 2867razy

POŻEGNANIE ABITURIENTÓW

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez klasy czwarte technikum w dniu 26 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Anny w Bieczu, którą odprawił w intencji abiturientów o. Tomasz Michalik. Następnie zgromadzeni przeszli do kina „Farys”, gdzie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Eryk Chodur powitał wszystkich przybyłych słowami:

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać,
nie wystarczy iść - trzeba jeszcze iść we właściwym kierunku”.

Jako kolejni głos zabrali dyrektor szkoły pan Adam Niziołek i przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof Ryznarski. Dyrektor wraz z wychowawcami - panią Elżbietą Sarnecką- Karp i panem Waldemarem Stykiem wręczyli Annie Macior z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych świadectwo z wyróżnieniem i list gratulacyjny dla rodziców, a wyróżnionym uczniom - nagrody za dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz pracę na rzecz szkoły. Pan Tadeusz Jarek wraz z dyrektorem uhonorowali także nagrodami abiturientów za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w zawodach. Pani Bożena Dyląg podziękowała odchodzącym członkom zespołu muzycznego „Canto”, a pani Anna Kubal wyraziła słowa podziękowania uczniom, którzy oddali najwięcej krwi w akcjach HDK, ratując życie potrzebującym.
Pan dyrektor wręczył również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Otrzymali je: Katarzyna Stanek - uczennica klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych, Natalia Wałęga - uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych i Krystian Ryba - uczeń klasy IV technikum hotelarstwa.
Abiturienci złożyli również uroczyście ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz podziękowali dyrektorowi, wychowawcom i nauczycielom za trud i pracę włożoną w ich wychowanie, a także za przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.
W części oficjalnej uczniowie klas trzecich pożegnali starszych kolegów, życząc im sukcesów i realizacji marzeń na kolejnym etapie życia oraz powodzenia na maturze. Na pamiątkę pobytu w szkole abiturienci otrzymali imienne kubki absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych im św. Jadwigi Królowej w Bieczu.
Następnie odbyła się część humorystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich pod okiem wychowawców - pani Lidii Woźniak i pani Agaty Szwarc. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny” Canto” pod kierunkiem pani Bożeny Dyląg.

Facebook