ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Mar 25, 2019 1882razy

DZIEŃ OTWARTY W ZSZ BIECZ

22 marca 2019 r., w hali Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, o godz. 9.00 rozpoczął się pierwszy w Powiecie Gorlickim Dzień Otwarty bieckich szkół. Gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych ze szkół Gminy Biecz oraz z Lipinek, Uścia Gorlickiego, Klęczan i Rzepienników zostali wstępnie podzieleni na preferujących typ szkoły ogólnokształcącej i zawodowej. Zgromadzonym w hali uczniom Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu, Pan Adam Niziołek, przedstawił ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020.

 Dla przyszłych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Gorlickiego, zaplanowano otworzenie sześciu klas, po dwie technikum i po jednej szkoły branżowej I stopnia, oraz wspólną ofertę kształcenia w zawodach technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz mechanik pojazdów samochodowych i kucharz. Dyrektor zwrócił uwagę na atuty szkoły zawodowej na rynku pracy, tj. matura, dwie kwalifikacje, możliwość ukończenia kursów kwalifikacyjnych, praktyki u sprawdzonych pracodawców oraz praktyki zagraniczne (dotąd odbywały się we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i w Anglii, obecnie planowane są w Grecji).

Niewątpliwą zaletą wyboru pięcioletniego technikum będzie również możliwość zastąpienia wyników egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wynikami z egzaminów zawodowych podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Po powitaniu uczniowie wraz z opiekunami w dwugodzinnym programie poznawali możliwości kształcenia w poszczególnych branżach oraz ofertę pozalekcyjną placówki. W auli zaprezentowano dotychczas realizowane praktyki zagraniczne, a ponadto uczniowie mogli skosztować specjałów kuchni małopolskiej przygotowanych przez starszych kolegów z klas gastronomicznych oraz posłuchać występu szkolnego zespołu muzycznego Canto. W pracowniach branżowych przedstawiano tajniki kształcenia w oferowanych zawodach. Zalety współpracy szkoły z Polską Grupą Odlewniczą oraz funkcjonowanie klasy patronackiej (technik mechanik) omówiła przedstawicielka firmy, Pani Jolanta Zalitacz.

Ponadto gościom pokazano szkolną bibliotekę i siłownię. W trakcie zwiedzania uczniowie, którzy wykazali się szczególną uwagą, otrzymali atrakcyjne gadżety – magiczne kubki, kostki Rubika z logo szkoły, breloczki. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSZ w Bieczu dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że ten Dzień przyczyni się do ich dalszych wyborów edukacyjnych. 

Facebook