ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Z powodu małej ilości chętnych, w roku szkolnym 2018/2019 szkoła nie prowadzi naboru do klasy I branżowej. PLAKATY

Mar 22, 2018 1048razy

KIERUNKI NABORU 2018/2019

Typ szkoły

Zawód – numer zawodu

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

TECHNIKUM

Technik pojazdów samochodowych – 311513*

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik mechanik – 311504*

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Technik informatyk – 351203

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa – 422402*

TG.12. Planowanie i realizacja usług
w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik organizacji reklamy – 333906*

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kucharz – 512001*

TG.07. Sporządzanie potraw
i napojów

Mechanik pojazdów samochodowych – 723103*

MG.18. Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

Cukiernik – 751201*

TG.04. Produkcja wyrobów
Cukierniczych

Piekarz – 751204*

TG.03. Produkcja wyrobów
Piekarskich

Kowal – 722101*

MG.21. Wykonywanie i naprawa
wyrobów kowalskich

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 marzec 2018 08:50

Facebook