ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

Paź 06, 2017 1478razy

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

OSTATNIA SESJAI KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W  BIECZU

 22 września 2017 roku odbyła się ostatnia sesja I  kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu.  Dotyczyła ona zmian do Statutu MRM w związku z reformą szkolnictwa oraz podsumowania dwuletniej działalności.  Prezentację dotyczącą pracy MRM i działań radnych wszystkich szkół przedstawiła przewodnicząca MRM Emilia Korzeniec.  Koordynator MRM pan Jerzy Mikos wspomniał, że nie wszystkie zadania z planu pracy MRM zostały zrealizowane i przechodzą do realizacji na II kadencję.                                       

Radni z naszej  szkoły Beata Wałęga i Przemysław Markowicz, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele: pani Agata Szwarc, pani Patrycja Wójcik-Bubniak i dr Sławomir Mrozek aktywnie włączyli się w przygotowanie i poprowadzenie 24 kwietnia 2017 roku sesji MRM w Bieczu, dotyczącej Sesji Samorządów Uczniowskich, na którą   przybyli radni MRM w Bieczu, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich poszczególnych szkół wraz z opiekunami.  

Na zakończenie radni I kadencji otrzymali dyplomy gratulacyjne, a opiekunowie podziękowania z rąk Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza,  przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu pana Grzegorza Nosala i koordynatora MRM pana Jerzego Mikosa.       

Należy wspomnieć, że radny i wiceprzewodniczący MRM w Bieczu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Strzeszyna Paweł Iżykiewicz  jest obecnie uczniem I klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  i został oddelegowany do pracy w Komisji Rewitalizacyjnej Gminy Biecz.   

                

Facebook