ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Z powodu małej ilości chętnych, w roku szkolnym 2018/2019 szkoła nie prowadzi naboru do klasy I branżowej. PLAKATY

Lut 16, 2017 2349razy

Kadra nauczycielska rok szkolny 2016/2017

mgr Duda Bogusława - dyrektor szkoły

mgr Bochniak Beata

mgr Czech Maria

mgr Duda Bogusława

mgr Dyląg Bożena

mgr Gruszka Artur

mgr Guzik Bożena

mgr Jarek Tadeusz

mgr inż. Jasińska Anna

mgr Jawor Cezary

mgr inż. Karp Radosław

mgr Krężołek Anna

mgr Kubal Anna

mgr Kurowska Joanna

mgr inż. Makuła Włodzimierz

mgr Mazur Dorota

mgr Mężyk Marta

mgr Nurkowicz Andrzej

mgr Polak-Kawa Elżbieta

mgr Potyrało Małgorzata

mgr Pyznar Daniel

mgr inż. Radwan Lucyna

mgr Roszak Mariusz

mgr Sarnecka-Karp Elżbieta

mgr inż. Styk Waldemar

mgr inż. Szwarc Agata

ks. mgr Ślusarz Józef

mgr Woźniak Lidia

mgr inż. Wójcik-Bubniak Patrycja

mgr inż. Wójcik Mirosława

ks. mgr Grycz Jarosław

mgr Gucwa Tomasz

dr Mrozek Sławomir

mgr Kurzawa Grażyna

Facebook