ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

Lut 02, 2015 1930razy

Krótko o naszej bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu mieści się obecnie na parterze budynku dydaktycznego szkoły i CKPiU w sali W4, gdzie zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię wraz z czytelnią (w tym – czytelnią internetową z trzema stanowiskami komputerowymi dla młodzieży, z możliwością drukowania, skanowania i kserowania materiałów) oraz magazynek.

 

Niestety, dawne losy szkolnej biblioteki nigdzie nie zostały odnotowane i giną w pomroce przecież nie tak bardzo jeszcze odległych dziejów. Cicho o niej i w kronikach, i w pracach monograficznych. W najstarszej zachowanej kronice szkolnej z l. 1946-57 jest jedynie nikła wzmianka o stałym braku podręczników, a w części dotyczącej r.1951 przeczytać można o istnieniu kółek czytelniczego i bibliotekarskiego. Z zapisów w najstarszej księdze inwentarzowej wynika, że biblioteka szkolna na pewno istniała od 1947 r., kiedy to zakupiono 60 woluminów - w 95 % klasyki polskiej wraz z lekturami. Owa pierwsza księga inwentarzowa kończy się na 10 stycznia 1983 r. i na numerze inwentarza 5920. Dziś zbiory naszej biblioteki liczą ponad 12,4 tys. woluminów książek, 119 szt. taśm magnetofonowych, 98 szt. kaset VHS oraz 426 szt. płyt CD/DVD. Prenumerujemy gazety: "Rzeczpospolita", "Gazeta Krakowska" oraz czasopismo "Biblioteka w Szkole".

Prócz wypełniania swoich podstawowych zadań i funkcji, biblioteka aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych. W latach 2003–2010 w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie uczestniczyliśmy w długofalowym projekcie „Małopolska Wielu Kultur”, czego efektem było zdobycie trzech certyfikatów „Szkoła dialogu”. W 2003 r. projekt poświęcony był Romom, w 2005 r. – Słowakom, a w 2010. – Łemkom.

Struktura zbiorów odpowiada zapotrzebowaniom użytkowników biblioteki. Wg działów UKD uszeregowano książki z zakresu bardzo różnych dziedzin wiedzy i nauki. Liczną reprezentację stanowią np.: literatura piękna, literatura fachowa, dział historii. Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie, leksykony, słowniki, wydawnictwa albumowe. Tematyka dokumentów elektronicznych – to filmowe i teatralne adaptacje dzieł literatury polskiej i światowej, problemy współczesnej młodzieży, zagadnienia historyczne; znaleźć tu także można płyty z dziedziny fizyki i astronomii, biologii, geografii, muzyki poważnej i in.Nowości biblioteczne prezentowane są na specjalnej ekspozycji w przybibliotecznym korytarzu oraz we wnęce prezencyjnej i na sztaludze w lokalu biblioteki.

Od kilku lat biblioteka komputeryzuje się. W programie MOL Optivum budowane są jej elektroniczne katalogi (alfabetyczny, tytułowy, serii, UKD, przedmiotowy) oraz słowniki haseł wyszukiwawczych. Aktualnie w bazie danych znajduje się ponad 9,8 tys. książek z działów: lektury, poezja i dramat, literatura przygodowa i fantastyczno-naukowa, obyczajowa, historyczna, językoznawstwo, nauka o literaturze, biografie i pamiętniki, historia powszechna, historia Polski, księgozbiór podręczny, religia, etyka, filozofia, psychologia, oświata i wychowanie, etnografia. Trwają prace nad elektronicznym katalogowaniem księgozbioru literatury fachowej.

 

Facebook