ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

PROGRAM POWER

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”.

Paź 02, 2017 1477razy

Konkurs: "Czytamy Wesele".

Czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

 

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa, lansowanie mody na czytanie,
  • popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przybliżanie wartości jego dzieł młodemu czytelnikowi,
  • nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
  • wdrażanie do staranności przekazu językowego,
  • rozwój inwencji twórczej i zainteresowań okołoczytelniczych,
  • nabycie umiejętności warsztatowych z zakresu interpretacji tekstu literackiego,

Uczestnicy:

  • Konkurs jest adresowany do zainteresowanej młodzieży klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.
  • Do zmagań konkursowych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów (zgłoszenia przyjmują: Adam Niziołek, Maria Czech, Lidia Woźniak, Bożena Guzik

do 20 października 2017 r.).

Termin i miejsce konkursu: 24 października 2017 r., godz. 11.00, aula ZSZ w Bieczu.

Repertuar i zadanie konkursowe:

  • Głównym zadaniem będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej przez uczestnika fragmentu dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – 1 scena (2-3 strony tekstu).

Kryteria oceny:

  • Przy ocenie czytania Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu.
  • Ocenie podlegać będą:
  • technika czytania: płynność mowy (wartkość, lekkość), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), tempo czytania. Za każdą cechę uczeń otrzymuje 0-3 pkt.;
  • środki artystycznego wyrazu: pauzowanie i tempo jako środki ekspresji, modulacja głosu, jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), kontakt
    z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. Za wykorzystanie środków artystycznego wyrazu uczeń otrzymuje 0-6 pkt.
  • Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

 

Facebook