ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

Paź 02, 2017 688razy

Konkurs: "Czytamy Wesele".

Czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

 

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa, lansowanie mody na czytanie,
 • popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przybliżanie wartości jego dzieł młodemu czytelnikowi,
 • nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
 • wdrażanie do staranności przekazu językowego,
 • rozwój inwencji twórczej i zainteresowań okołoczytelniczych,
 • nabycie umiejętności warsztatowych z zakresu interpretacji tekstu literackiego,

Uczestnicy:

 • Konkurs jest adresowany do zainteresowanej młodzieży klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.
 • Do zmagań konkursowych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów (zgłoszenia przyjmują: Adam Niziołek, Maria Czech, Lidia Woźniak, Bożena Guzik

do 20 października 2017 r.).

Termin i miejsce konkursu: 24 października 2017 r., godz. 11.00, aula ZSZ w Bieczu.

Repertuar i zadanie konkursowe:

 • Głównym zadaniem będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej przez uczestnika fragmentu dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – 1 scena (2-3 strony tekstu).

Kryteria oceny:

 • Przy ocenie czytania Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu.
 • Ocenie podlegać będą:
 • technika czytania: płynność mowy (wartkość, lekkość), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), tempo czytania. Za każdą cechę uczeń otrzymuje 0-3 pkt.;
 • środki artystycznego wyrazu: pauzowanie i tempo jako środki ekspresji, modulacja głosu, jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), kontakt
  z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. Za wykorzystanie środków artystycznego wyrazu uczeń otrzymuje 0-6 pkt.
 • Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

 

Facebook