ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Z powodu małej ilości chętnych, w roku szkolnym 2018/2019 szkoła nie prowadzi naboru do klasy I branżowej. PLAKATY

Cze 21, 2017 1283razy

Wykaz lektur

Wykaz lektur obowiązkowych i fakultatywnych, zawarty w nowej podstawie programowej rok szkolny 2017/2018

 

Klasa I

 1. Sofokles, Król Edyp (fakultatywna)
 2. Biblia – fragmenty uwzględnione w podręczniku (fakultatywna)
 3. Bogurodzica – podręcznik (obowiązkowa)
 4. Lament świętokrzyski – podręcznik (fakultatywna)
 5. Dzieje Tristana i Izoldy – fragmenty z podręcznika (fakultatywna)
 6. Jan Kochanowski - wybrane Pieśni, Treny, Psalmy – uwzgl. w podręczniku (obowiązkowa)
 7. Wiliam Szekspir, Makbet (fakultatywna)
 8. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki – fragmenty z podręcznika (fakultatywna)
 9. Miguel de Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z La Manchy – fragmenty z podręcznika (fakultatywna)

Klasa II

 1. Ignacy Krasicki - wybrana satyra – podręcznik (fakultatywna)
 2. Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze oraz ballada Romantyczność – zawarte w podręczniku (fakultatywna)
 3. Adam Mickiewicz, Dziady: cz. III (obowiązkowa), Dziady: cz. IV (fakultatywna)
 4. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (obowiązkowa)
 5. Juliusz Słowacki - wybrane wiersze – podręcznik (fakultatywna)
 6. Juliusz Słowacki, Kordian (fakultatywna)
 7. Cyprian Kamil Norwid - wybrane wiersze – podręcznik (fakultatywna)

Klasa III

 1. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara (fakultatywna)
 2. Bolesław Prus, Lalka (obowiązkowa)
 3. Joseph Conrad, Jądro ciemności (fakultatywna)
 4. Stanisław Wyspiański, Wesele (obowiązkowa)
 5. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi. Tom 1 : Jesień (fakultatywna)
 6. Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane utwory zawarte w podręczniku (fakultatywna)
 7. Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni (fakultatywna)

Klasa IV

 1. Leśmian, J. Tuwim, J. Lechoń , J. Przyboś, J. Czechowicz, K .I. Gałczyński - wybrane wiersze (podręcznik)
 2. Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (fakultatywna)
 3. Bruno Schulz, Slepy cynamonowe (obowiązkowa)
 4. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (obowiązkowa)
 5. Zofia Nałkowska, Granica (fakultatywna)
 6. Tadeusz Borowski, Dzień na Harmenzach, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu (fakultatywna)
 7. K. Baczyński, T. Różewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert - wybrane wiersze (podręcznik)
 8. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fakultatywna)
 9. Hanna Krall, Zdążyć przed panem Bogiem (fakultatywna)
 10. Sławomir Mrożek , Tango (fakultatywna)
 11. Albert Camus, Dżuma (fakultatywna)

Opracowały: Maria Czech i Lidia Woźniak

Facebook