ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

Szanowni Państwo.

Szkolna biblioteka zaprasza na wystawę książek, płyt, czasopism, materiałów edukacyjnych przydatnych w realizacji wybranych treści z edukacji wielo- i międzykulturowej. Wystawie towarzyszy gazetka ścienna z mapkami przedstawiającymi rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Całość ekspozycji odnosi się do punktu „Mniejszości narodowe”, zawartego w programie wychowawczym naszej szkoły na lata 2014-2016, i jest przeznaczona głównie dla nauczycieli realizujących ww. treści oraz dla zainteresowanych uczniów. Wystawa będzie czynna w godzinach pracy biblioteki do połowy czerwca b. r. (gazetka pozostanie dłużej). Mam nadzieję, że zaprezentowane źródła zainspirują Państwa do ciekawej realizacji tematów.

Wrz 19, 2015

Szanowni Państwo.

Szkolna biblioteka zaprasza na wystawę książek, płyt, czasopism, materiałów edukacyjnych przydatnych w realizacji wybranych treści z edukacji wielo- i międzykulturowej. Wystawie towarzyszy gazetka ścienna z mapkami przedstawiającymi rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Całość ekspozycji odnosi się do punktu „Mniejszości narodowe”, zawartego w programie wychowawczym naszej szkoły na lata 2014-2016, i jest przeznaczona głównie dla nauczycieli realizujących ww. treści oraz dla zainteresowanych uczniów. Wystawa będzie czynna w godzinach pracy biblioteki do połowy czerwca b. r. (gazetka pozostanie dłużej). Mam nadzieję, że zaprezentowane źródła zainspirują Państwa do ciekawej realizacji tematów.

Wrz 19, 2015

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach, w kontekście Jubileuszu 60-lecia istnienia, przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i in. instytucji, zorganizowała debatę pod hasłem „Każde pokolenie ma swój czas”.

Wrz 26, 2014

4 grudnia 2014 roku w budynku Szkoły Muzycznej w Gorlicach odbyła się konferencja „Sensy i bezsensy czytania w dobie cyfryzacji”, zorganizowana przez gorlicką Bibliotekę Pedagogiczną. W trakcie konferencji mogliśmy się wspólnie zastanowić nad znaczeniem i miejscem infografiki wśród alternatywnych metod komunikacji, poćwiczyć szybie czytanie w takt muzyki barokowej, posłuchać, jak motywować uczniów do czytania książek czy dowiedzieć się, co aktualnie jest czytane przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach.

Wrz 26, 2014

28 maja 2014 roku w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja na temat: „Wykorzystanie zasobów historycznych i kulturowych regionu w edukacji dzieci i młodzieży”, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Konferencję adresowano do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i miała ona służyć wsparciu działań szkół na rzecz budowania tożsamości regionalnej młodego pokolenia, otwartej na różnorodność i bogactwo kulturowe regionu, a także promowaniu ciekawych rozwiązań oraz dorobku szkół w zakresie edukacji regionalnej.

Wrz 26, 2014

Dzięki uprzejmości miłych pań bibliotekarek z Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach zamieszczamy zestawienie bibliograficzne dla zagadnienia "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży".

Wrz 26, 2014

PRASA

Wrz 26, 2014

Publikujemy listę lektur z języka polskiego na rok szkolny 2015/2016.

Wykaz lektur obowiązkowych i fakultatywnych zawarty w nowej podstawie programowej rok szkolny 2015/2016

 

Wrz 26, 2014

Facebook