Ankieta została opracowana przez zespół specjalistów w ramach projektu realizowanego na  zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE 
- stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i
efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”.

 Link do ankiety 

https://docs.google.com/forms/d/1mLLy7twIbF_gWqp4bWK_T4wkVR0UK2OR9lo7AURLR78/viewform?ts=5f50ae2c&edit_requested=true