Nasze kierunki - rok szkolny 2019/2020

Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej

Rok powstania szkoły 1912

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Technikum 4- i 5-letnie:

Technik mechanik: 

 ◦ MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 ◦ MEC.09. Organizowanie
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik pojazdów samochodowych: 

◦ MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 ◦ MOT.06. organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik hotelarstwa:

 ◦ HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 ◦ HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 ◦ HGT.02. Przygotowanie
i wydawanie dań,
◦  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik informatyk:

◦ INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
◦ INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technikum 4-letnim:

 matematyka i geografia,
j. angielski i biologia

Technikum 5 letnie

 matematyka i wiedza o społeczeństwie, j. angielski
i biologia

JĘZyki obce

j. angielski, j. niemiecki,
j. angielski zawodowy,
j. niemiecki zawodowy

Szkoła branżowa I stopnia:

Szkoła branżowa I stopnia:

Mechanik pojazdów samochodowych: 

MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Języki obce: j. niemiecki, j. niemiecki zawodowy

Kucharz: 

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań

Języki obce: j. niemiecki, j. niemiecki zawodowy