ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

W przygotowaniu

jad midJadwiga była córką Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga posiadała umiejętność czytania, znajomość języków obcych. 16 października została ukoronowana na królową Polski. W 1387 roku czteroletna Jadwiga zgodnie ze zwyczajami owych czasów została poślubiona Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiąże przybył latem 1385 r. do Krakowa by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat. Ale małżeństwo Andegawentki z Habsburgiem było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesów Królestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Jadwiga zapisała się w pamięci również jako odnowicielka Akademii Krakowskiej. Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym - rządy przejął Jagiełło. 

Królowa Jadwiga wyróżniała się niezwykłą urodą, była też osobą bardzo wysoką. Stała się wybitną władczynią Królestwa Polskiego, zdolną do poświęcenia osobistych pragnień i ambicji dla dobra kraju, który przecież stanowił dla niej przybraną ojczyznę.

Go to top