ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

Regulamin Rekrutacji  do Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów

Nazwa oddziałuKształcenie w zawodziePrzedmioty rozszerzoneJęzyki obceLiczba miejsc
1TH [O] Technik hotelarstwa (ang*-niem*) Technik hotelarstwa biologia
język obcy
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TI [O] Technik informatyk (ang*-niem*) Technik informatyk geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TM [O] Technik mechanik (ang*-niem*) Technik mechanik geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TPS [O] Technik pojazdów samochodowych (ang*-niem*) Technik pojazdów samochodowych geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
0
1TŻ [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*) Technik żywienia i usług gastronomicznych biologia
język obcy
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15

Dodatkowe informacje

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 311513

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE -  Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2015 r.

technik pojazdów samochodowych 311513

Absolwencie – jeśli posiadasz:

  • zainteresowania techniczne,
  • wyobraźnię przestrzenną,
  • podzielność uwagi,
  • dobrą koordynację ruchowo- wzrokową
  • zrównoważenie, wytrwałość, cierpliwość,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku
  • to jest to zawód dla Ciebie, którego nauka, zdobycie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika nie sprawi Ci zbyt wielu trudności, a przyniesie satysfakcję w pracy zawodowej.

Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Go to top