ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Regulamin Rekrutacji  do Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów

Nazwa oddziałuKształcenie w zawodziePrzedmioty rozszerzoneJęzyki obceLiczba miejsc
1TH [O] Technik hotelarstwa (ang*-niem*) Technik hotelarstwa biologia
język obcy
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TI [O] Technik informatyk (ang*-niem*) Technik informatyk geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TM [O] Technik mechanik (ang*-niem*) Technik mechanik geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15
1TPS [O] Technik pojazdów samochodowych (ang*-niem*) Technik pojazdów samochodowych geografia
matematyka
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
0
1TŻ [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*) Technik żywienia i usług gastronomicznych biologia
język obcy
Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki
15

Dodatkowe informacje

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 311513

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE -  Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2015 r.

technik pojazdów samochodowych 311513

Absolwencie – jeśli posiadasz:

  • zainteresowania techniczne,
  • wyobraźnię przestrzenną,
  • podzielność uwagi,
  • dobrą koordynację ruchowo- wzrokową
  • zrównoważenie, wytrwałość, cierpliwość,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku
  • to jest to zawód dla Ciebie, którego nauka, zdobycie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika nie sprawi Ci zbyt wielu trudności, a przyniesie satysfakcję w pracy zawodowej.

Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Go to top