ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

26 lutego 2018 roku (poniedziałek) na lekcji 6. tj o godz. 11.50 klasy III THŻ, III TIS, IV THŻ i IV TIS wychodzą do LO Biecz na wystawę malarstwa impresjonistów. Ponieważ jest to wyjście w ramach zajęć lekcyjnych, dlatego obecność będzie obowiązkowa.
Prosimy skarbników poszczególnych klas o zebranie od każdego uczestnika po 4,50 zł i dokonanie wpłaty u pani Marii Czech przed wyjściem na wystawę.

Paź 06, 2017 610razy

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

OSTATNIA SESJAI KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W  BIECZU

 22 września 2017 roku odbyła się ostatnia sesja I  kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu.  Dotyczyła ona zmian do Statutu MRM w związku z reformą szkolnictwa oraz podsumowania dwuletniej działalności.  Prezentację dotyczącą pracy MRM i działań radnych wszystkich szkół przedstawiła przewodnicząca MRM Emilia Korzeniec.  Koordynator MRM pan Jerzy Mikos wspomniał, że nie wszystkie zadania z planu pracy MRM zostały zrealizowane i przechodzą do realizacji na II kadencję.                                       

Radni z naszej  szkoły Beata Wałęga i Przemysław Markowicz, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele: pani Agata Szwarc, pani Patrycja Wójcik-Bubniak i dr Sławomir Mrozek aktywnie włączyli się w przygotowanie i poprowadzenie 24 kwietnia 2017 roku sesji MRM w Bieczu, dotyczącej Sesji Samorządów Uczniowskich, na którą   przybyli radni MRM w Bieczu, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich poszczególnych szkół wraz z opiekunami.  

Na zakończenie radni I kadencji otrzymali dyplomy gratulacyjne, a opiekunowie podziękowania z rąk Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza,  przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu pana Grzegorza Nosala i koordynatora MRM pana Jerzego Mikosa.       

Należy wspomnieć, że radny i wiceprzewodniczący MRM w Bieczu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Strzeszyna Paweł Iżykiewicz  jest obecnie uczniem I klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  i został oddelegowany do pracy w Komisji Rewitalizacyjnej Gminy Biecz.   

                

Go to top