ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

Lut 02, 2015 1770razy

Krótko o naszej bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu mieści się obecnie na parterze budynku dydaktycznego szkoły i CKPiU w sali W4, gdzie zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię wraz z czytelnią (w tym – czytelnią internetową z trzema stanowiskami komputerowymi dla młodzieży, z możliwością drukowania, skanowania i kserowania materiałów) oraz magazynek.

Niestety, dawne losy szkolnej biblioteki nigdzie nie zostały odnotowane i giną w pomroce przecież nie tak bardzo jeszcze odległych dziejów. Cicho o niej i w kronikach, i w pracach monograficznych. W najstarszej zachowanej kronice szkolnej z l. 1946-57 jest jedynie nikła wzmianka o stałym braku podręczników, a w części dotyczącej r.1951 przeczytać można o istnieniu kółek czytelniczego i bibliotekarskiego. Z zapisów w najstarszej księdze inwentarzowej wynika, że biblioteka szkolna na pewno istniała od 1947 r., kiedy to zakupiono 60 woluminów - w 95 % klasyki polskiej wraz z lekturami. Owa pierwsza księga inwentarzowa kończy się na 10 stycznia 1983 r. i na numerze inwentarza 5920. Dziś zbiory naszej biblioteki liczą ponad 12,4 tys. woluminów książek, 119 szt. taśm magnetofonowych, 98 szt. kaset VHS oraz 426 szt. płyt CD/DVD. Prenumerujemy gazety: "Rzeczpospolita", "Gazeta Krakowska" oraz czasopismo "Biblioteka w Szkole".

Prócz wypełniania swoich podstawowych zadań i funkcji, biblioteka aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych. W latach 2003–2010 w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie uczestniczyliśmy w długofalowym projekcie „Małopolska Wielu Kultur”, czego efektem było zdobycie trzech certyfikatów „Szkoła dialogu”. W 2003 r. projekt poświęcony był Romom, w 2005 r. – Słowakom, a w 2010. – Łemkom.

Struktura zbiorów odpowiada zapotrzebowaniom użytkowników biblioteki. Wg działów UKD uszeregowano książki z zakresu bardzo różnych dziedzin wiedzy i nauki. Liczną reprezentację stanowią np.: literatura piękna, literatura fachowa, dział historii. Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie, leksykony, słowniki, wydawnictwa albumowe. Tematyka dokumentów elektronicznych – to filmowe i teatralne adaptacje dzieł literatury polskiej i światowej, problemy współczesnej młodzieży, zagadnienia historyczne; znaleźć tu także można płyty z dziedziny fizyki i astronomii, biologii, geografii, muzyki poważnej i in.Nowości biblioteczne prezentowane są na specjalnej ekspozycji w przybibliotecznym korytarzu oraz we wnęce prezencyjnej i na sztaludze w lokalu biblioteki.

Od kilku lat biblioteka komputeryzuje się. W programie MOL Optivum budowane są jej elektroniczne katalogi (alfabetyczny, tytułowy, serii, UKD, przedmiotowy) oraz słowniki haseł wyszukiwawczych. Aktualnie w bazie danych znajduje się ponad 9,8 tys. książek z działów: lektury, poezja i dramat, literatura przygodowa i fantastyczno-naukowa, obyczajowa, historyczna, językoznawstwo, nauka o literaturze, biografie i pamiętniki, historia powszechna, historia Polski, księgozbiór podręczny, religia, etyka, filozofia, psychologia, oświata i wychowanie, etnografia. Trwają prace nad elektronicznym katalogowaniem księgozbioru literatury fachowej.

 

Go to top