ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: zszbiecz@o2.pl

26 lutego 2018 roku (poniedziałek) na lekcji 6. tj o godz. 11.50 klasy III THŻ, III TIS, IV THŻ i IV TIS wychodzą do LO Biecz na wystawę malarstwa impresjonistów. Ponieważ jest to wyjście w ramach zajęć lekcyjnych, dlatego obecność będzie obowiązkowa.
Prosimy skarbników poszczególnych klas o zebranie od każdego uczestnika po 4,50 zł i dokonanie wpłaty u pani Marii Czech przed wyjściem na wystawę.

Paź 02, 2017 462razy

Konkurs: "Czytamy Wesele".

Czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska Zdjęcie: wikiwand.com/pl/Młoda_Polska

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

 

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa, lansowanie mody na czytanie,
 • popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przybliżanie wartości jego dzieł młodemu czytelnikowi,
 • nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
 • wdrażanie do staranności przekazu językowego,
 • rozwój inwencji twórczej i zainteresowań okołoczytelniczych,
 • nabycie umiejętności warsztatowych z zakresu interpretacji tekstu literackiego,

Uczestnicy:

 • Konkurs jest adresowany do zainteresowanej młodzieży klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.
 • Do zmagań konkursowych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów (zgłoszenia przyjmują: Adam Niziołek, Maria Czech, Lidia Woźniak, Bożena Guzik

do 20 października 2017 r.).

Termin i miejsce konkursu: 24 października 2017 r., godz. 11.00, aula ZSZ w Bieczu.

Repertuar i zadanie konkursowe:

 • Głównym zadaniem będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej przez uczestnika fragmentu dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – 1 scena (2-3 strony tekstu).

Kryteria oceny:

 • Przy ocenie czytania Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu.
 • Ocenie podlegać będą:
 • technika czytania: płynność mowy (wartkość, lekkość), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), tempo czytania. Za każdą cechę uczeń otrzymuje 0-3 pkt.;
 • środki artystycznego wyrazu: pauzowanie i tempo jako środki ekspresji, modulacja głosu, jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), kontakt
  z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. Za wykorzystanie środków artystycznego wyrazu uczeń otrzymuje 0-6 pkt.
 • Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

 

Go to top